Одржавање путева на територији општине Сента у 2017. години