Набавка репрезентације за потребе општине Сента у 2017. години