Набавка услуге механичке, техничке и мануелне подршке у областима одржавања хигијенских услова уз сакупљање и транспорт неопасног отпада у згради органа општине Сента за 2017. и 2018. годину