Набавка службеног возилаза потребе Полицијске станице у Сенти