Набавка услуге смештајаи репрезентације за учесникеу пројекту „Сарадња суседа за Уједињену Европу”