Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта у 2016. години