Набавка комбија 8+1 за потребе Сенћанског мађарског камерног позоришта