Уређење атарских путева на територији општине Сента у 2016. години