Текуће поправке и одржавање зграде која је власништво Општине Сента у 2016. години