Радови адаптације ради проширења пријемне канцеларије Општинске управе Сента