Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Сента за зимску сезону 2015/16