Набавка вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине Сента