Физичко обезбеђење зграде бивше касарне и зграде Градске куће у Сенти