Одржавање чистоће у згради органа општине Сента "Градска кућа“ - услуге механичке, техничке и мануелне подршке у областима одржавања хигијенских услова уз сакупљање и транспорт неопасног отпада у згради органа општине Сента