Набавка радова у вези замене прозора и врата у Културно образовном центру “Турзо Лајош“ Сента