Изградња и санација тротоара на територији општине Сента