Набавка радова у вези санације дела хидротехнике и дела електроопреме на црпној станици атмосферских и пречишћених вода