Набавка радова у вези комуналног опремања Спортског центра у Сенти