Уређење атарских путева на територији општине Сента у 2020. години