Грађевински радови на доградњи топле везе и адаптацији, реконструкцији и санацији зграде бивше касарне у Сенти – Дом за стара лица и пензионере