Увођење система видео надзора на раскрсници државног пута 2а реда број 105 и државног пута 2б реда број 303, Торњош