Израда и санација тротоара на територији општине Сента у 2019. години