Набавка услуге механичке, техничке и мануелне подршке у области одржавања хигијенских услова у згради Општинске управе Сента