Набавка услуге стручног надзора на извођењу грађевинских радова на адаптацији и санацији зграде ОШ Турзо Лајош у Сенти