Набавка услуге чишћења и физичког обезбеђења Градске куће у Сенти