Набавка услуге осигурања за општину Сента за 2019. годину