Обележавање парцела државног пољопривредног земљишта и успостављање међе парцела за потребе општине Сента у 2018. години