Набавка услуге израде пројекта реконструкције објекта “Мала синагога” у Сенти