Набавка радова у вези изградње канализационе мреже у Сенти, у улици Охридска и Јо Лајоша