Израда идејног пројекта уређења парка ТИКА – Е – СРБИЈА у Сенти