Oбележавањe парцела државног пољопривредног земљишта и успостава међе парцеле за потребе пољопривреде у 2017. години