Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар општине Сента