Набавка услуге у вези зимског одржавања локалних путева на територији општине Сента