ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Сенћанско Мађарско Камерно Позориште