Услуге вршења пројектантског надзора на извођењу грађевинских радова на адаптацији и санацији постојеће зграде Сенћанске гимназије