Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта у 2017. години