Реализација треће фазе радова на обезбеђењу радног простора за смештај Историјског архива и Завода за културу Војвођанских Мађара