Фарбање хоризонталне саобраћајне сигнализације на територији општине Сента у 2017. години