Грађевински радови на адаптацији и санацији постојеће зграде Сенћанске гимназије