ОДЛУКУА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА У ОБЛАСТИ ВОДНОГ САОБРАЋАЈА - ПРЕВОЗА СКЕЛОМ ПРЕКО РЕКЕ ТИСА