ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ВОДНОГ САОБРАЋАЈА -ПРЕВОЗА СКЕЛОМ ПРЕКО РЕКЕ ТИСА