ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ПОВОДОМ ЈАВНОГ КОНКУРСА ОБЉАВЈЕНОГ 23. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ У “СЛУЖБЕНИМ ЛИСТУ ОПШТИНЕ СЕНТА” БР. 1/2017