ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА пријављених програма и пројеката удружења у области заштите од пожара поводом јавног конкурса обљавјеног 23. јануара 2017. године у “Службеним листу општине Сента” бр. 1/2017