ОДЛУКА о финансирању врхунског спорта из буџета општине Сента за 2016. годину