ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ СЕНТА - ПЧЕЛАРСТВО