Ј А В Н И О Г Л А С ЗА ДАВАЊЕ СТАНА У ЗАКУП ПОДНОШЕЊЕМ ПИСМЕНИХ ЗАХТЕВА