Оглас за прикупљање затворених писмених понуда ради давања на привремено коришћење делова површина јавне намене у Народној башти у Сенти – околина базена