О Д Л У К А за доделу средстава за финансирање сеоског спорта из буџета општине Сента за 2016. годину