Ј А В Н И П О З И В За подношење пријава за уређење атарских путева на територији општине Сента у 2016. години