ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СЕНТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2016.ГОДИНИ